پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز فعالیت رشته ها و سبک های جدید ورزشی
آدرس وبگاه http://dpli.ir/0nN4ng
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی
مدارک لازم شروط لازم:عضویت در یا مورد تائید و شناخته شده توسطIOC،عضویت در SPORTACCORD،دارا بودن سازمان،اتحادیه،انجمن،فدراسیون،کمیته در سطح جهانی یا قاره ای،عضویت در OCA و شروط کافی:وجود ورزشکاران علاقمند در سطح کشور،قابلیت تعمیم و گسترش در سطح کشور، دارا بودن مربیان و داوران دوره دیده معتبر،عدم منع شرعی و فرهنگی،ترجیحا امکان فعالیت بانوان در سطح ملی و بین المللی، دارابودن شرایط فنی استاندارد های یک رشته ورزشی،داشتن پتانسیل لازم جهت بهره گیری از حامیان مالی-تجهیزات –اماکن و ...)خودکفایی در تامین منابعصدور پروانه فعالیت سبکهای رزمیدرخواست کتبی شخص متقاضی ،نظریه رسمی فدراسیون مبنی بر پذیرش مورد درخواستی و تعیین جایگاه آن به انضمام(صورتجلسه کمیته فنی فدراسیون با ذکر نام و امضای اعضا کمیته،فرم تکمیل شده تطبیق وضعیت مورد درخواستی با شاخص های آئین نامه داخلی فدراسیون حسب درخواست کمیته کارشناسی شورا)،مصوبه کمیته کارشناسی شورا،مصوبه شورای ساماندهی سبکهای وزارت ورزش و جوانان
قوانین و مقررات بالادستی دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشته های مختلف رزمی مورخ 7/9/90 معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی -
پرداخت بصورت الکترونیک رایگان
مرحله ارائه خدمت اطلاع رسانی ضوابط بصورت الکترونیکی-انجام خدمت غیرالکترونیکی

نحوه صدور مجوز ثبت رشته جدید: ابتدا از فدراسیون مربوطه استعلام گرفته و پس از موافقت آن فدراسیون و اعلام نظر کارشناسی حوزه معاونت ورزش قهرمانی در صورت احراز شرایط لازم با ثبت آن موافقت صورت خواهد پذیرفت در غیر اینصورت درخواست منتفی میشود.یک رشته جدید می تواند با احراز شرایط ابتدا دارای کمیته، سپس انجمن و درنهایت دارای فدراسیون گردد.

1-ارائه درخواست کتبی متقاضی به فدراسیون مربوطه 2-طرح درخواست در کمیته فنی فدراسیون 3-تصویب و ارائه مجوز