پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور مجوز اعزام و میزبانی رویدادهای ورزشی بین المللی
آدرس وبگاه http://mobin.msy.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین فدراسیون ها (تیم های ورزشی )- مدیران، کارشناسان و کلیه افرادی که با نظارت ستاد به رویدادهای بین المللی اعزام می گردند
مدارک لازم - کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به تآیید هویت خود یا دیگری در ظهر عکسهای دارنده شناسنامه اقدام نمایند.
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

در این خدمت برای کلیه تیم های ورزشی و افرادی که از طریق ستاد به رویدادهای بین المللی اعزام می گردند مجوز صادر شده و مدیریت می شوند. رویدادها شامل مواردی نظیر مسابقات ورزشی، اردوهای تدارکاتی، کنفرانس ها و سمینارها، مجامع بین المللی و ... می گردد.

1- دریافت درخواست از طرف فدراسیون یا حوزه مورد تظر
2- تشکیل جلسه شورای برون مرزی جهت اخذ تصمیم
3- استعلامات و بررسی صلاحیت در صورت تایید در شورا
4- اعزام
5- دریافت گزارش های سفر از طرف ارگان اعزام شده و حراست