پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت ورزش و جوانان
نام دستگاه مادر وزارت ورزش و جوانان
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین ورزشکاران قهرمانی
مدارک لازم 1.نامه معرفی متقاضی از فدراسیون 2.اصل احکام قهرمانی 3.پرینت نتایج مسابقات از وب سایت رسمی فدراسیون آسیایی و یا جهانی رشته مربوطه 4.مصوبه شورای برون مرزی جهت انجام امور مربوط به ماُموریت های ورزشی خارج از کشور 5.نامه تاُییدیه عضویت متقاضی در تیم ملی از فدراسیون
قوانین و مقررات بالادستی تفاهم نامه دانشگاه آزاد برای اعطای تخفیف شهریه دستورالعمل ابلاغی هیئت وزیران برای سهمیه ورود به دانشگاه بخشنامه سرباز قهرمان مجلس شورای اسلامی مورخ 27/12/76
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی (مراجعه حضوری)

در این خدمت برای دستگاه هایی (وزارت علوم، دانشگاه آزاد، نظام وظیفه) که متقاضی شناسایی ورزشکاران قهرمانی جهت ارائه تسهیلاتی به آنان نظیر معافیت از سربازی، تخفیف در شهریه دانشگاه، سهمیه ورود به دانشگاه و یا خدماتی دیگر هستند تاییدیه صادر می گردد. در حال حاضر ورزشکاران با مراجعه به دفتر امور مشترک فدراسیونها معرفی نامه خود را دریافت و به سازمان مربوطه ارائه می دهند.

1-مراجعه به معاونت ورزش قهرمانی در ستاد
2-ارائه مدارک و مستندات لازم
3-دریافت نامه تاییدیه