پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرايط خاص براي صدور مجوز ندارد.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. تصوير شناسنامه
2. تصوير آخرين مدرك تحصيلي
3. تصوير برگ پايان خدمت- آقايان-
4. تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت محل فعاليت
5. چهار قطعه عكس ،سوابق كاري از مدير عامل و اعضاي هيئت مديره
مدارك تكميلي:
1. گواهي عدم اعتياد
2. گواهي عدم سوء پيشينه

G2B دولت به کسب و کارها