پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرايط صدور مجوز:
1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2. نداشتن سوء پيشينه موثر كيفري به تاييد مراجع ذي ربط
3. محجور نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير
4. ارائه گواهي پايان يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي
5. دارابودن مدرك كارشناسي و بالاتر به تاييد وزارت علوم يا مدرك حوزوي معادل آن
6. برخورداري از امكانات لازم به تشخيص مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
7. صلاحيت تخصصي يا تجارب كافي متناسب با موضوع فعاليت به تشخيص مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
مدارك لازم براي اشخاص حقيقي:
1. تصوير كارت ملي و كليه صفحات شناسنامه
2. چهار قطعه عكس جديد 4×3
3. تصوير گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي براي افراد ذكور
4. تصوير آخرين مدرك تحصيلي موسس يا موسسين و مدير يا مديران مسوول
5. گواهي سابقه كار در حوزه فرهنگ يا فناوري اطلاعات
مدارك لازم براي اشخاص حقوقي:
1. اساسنامه شركت
2. روزنامه رسمي و آگهي هاي تغييرات
3. تقاضانامه ممهور به مهر شركت در سربرگ رسمي شركت
4. معرفي رسمي مدير مسوول موسسه از طرف شركت
مدارك تكميلي:
1. گواهي عدم سوء پيشينه موثر كيفري

G2B دولت به کسب و کارها