پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرایط عمومی مؤسسان و مدیر مسؤول براي صدور مجوز:
1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
3. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4. نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیربط و برخورداری از حسن شهرت
5. انجام خدمت وظیفه و یا ارائه برگ معافیت دائم -آقایان-
6. داشتن مدرک کارشناسی به بالا در رشته های علوم حوزوی، علوم قرآنی و معارف اسلامی ويا داشتن مدرک کارشناسی به بالا و سوابق قرآنی مستند
7. حداقل سن 25 سال تمام به شرط تأهل و حداکثر 60 سال
8. دارای صلاحیت عمومی (اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی)
9. سابقه فعالیتهای فرهنگی حداقل به مدت شش ماه
10. حداقل اعضاء هیئت مؤسس 3 نفر و محدویتی در افزایش اعضاء نمیباشد
شرایط اختصاصی مؤسسان و مدیر مسؤول:
1. تسلط به روخوانی و روانخوانی و آشنایی با تجوید، مفاهیم و ترجمه قرآن
2. توانمندی در امور مدیریت مؤسسه
3. صلاحیت علمی و تخصصی در یکی از حوزه های مورد فعالیت یا تجارب کافی متناسب با موضوع
4. دارای طرح و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای مؤسسه
5. داشتن توان مالی در اداره مؤسسه و یا توان قدرت جذب حمایتهای مردمی به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. تصوير شناسنامه- از تمام صفحات -يك نسخه
2. چهار قطعه عكس جديد 4×3
3. تصوير گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا ارائه برگ معافيت دائم
4. تصوير آخرين مدرك تحصيلي (كارشناسي به بالا)يا معادل آن
5. تصوير كارت ملي
6. تكميل پرسشنامه درخواست تاسيس، مشخصات فردي
7. تكميل اساسنامه همراه با صورت جلسات هيات موسس و هيات مديره
8. تقاضاي درخواست تاسيس موسسه (دلايل توجيهي، ذكر اهداف و موضوع فعاليت)
9. ارائه مستندات و سوابق فعاليت هاي فردي در حوزه قرآن و عترت متناسب با موضوع فعاليت هاي درخواستي
مدارك تكميلي:
1. گواهي عدم اعتياد
2. اصل گواهي عدم سوء پيشينه موثركيفري

G2B دولت به کسب و کارها