پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور مجوز تأسیس كانونهای فرهنگی و هنری مساجد

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرايط خاص براي صدور مجوز ندارد.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. درخواست كتبي امام جماعت مسجد
2. كاربرگ ارزشيابي
3. كاربرگهاي شماره يك الي شش
4. تكميل فرم درخواست تاييد نام كانون
5. اساسنامه تكميل شده كانون
6. دو قطعه عكس- مدير مسوول كانون-
7. تصوير شناسنامه مديركانون و هيات امنا
8. تصوير آخرين مدرك تحصيلي مدير كانون
9. تصوير گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا ارائه برگ معافيت دائم مدير كانون
10. داشتن هرگونه سابقه در امور فرهنگي و هنري و پژوهشي و مدارك ايثارگري و جانبازي مديركانون
مدارك تكميلي:
1. گواهي عدم سوء پيشينه مديركانون

G2B دولت به کسب و کارها