پرش به محتوای اصلی

صدور پروانة فعالیت تهیه، تولید و تكثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور پروانة فعالیت تهیه، تولید و تكثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره
آدرس وبگاه https://maraakez.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز تاسیس مرکز، موسسه، کانون و انجمن فرهنگی وهنری
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرایط مدیر عامل براي صدور مجوز:
1. داشتن سابقه فعالیت تخصصی در زمینه موسیقی که به تایید دفتر موسیقی برسد
2. داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
3. داشتن حداقل دیپلم متوسطه
4. نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر
شرایط مدیر مسئول موسسه:
درصورتیکه مدیر مسئول موسسه ،فردی غیر از شخص مدیر عامل موسسه چند منظوره باشد ،استعلام از اداره بهداشت ،سجل کیفری و حراست جهت صدور گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و بررسي صلاحیت متقاضی ،از طریق اداره کل استان الزامی می باشد .
توضيح:
دریافت پروانه فعالیت چهار ساله منوط به ارائه گزارشهای عملکرد شش ماهه و بررسي آن از طرف دفتر موسيقي مي باشد .جهت تمدید پروانه نيز ،ارائه گزارش عملکرد طی دوره توسط متقاضی ،الزامی است.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. نامه درخواست متقاضی
2. اظهار نامه
3. نامه از دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری و تصویر پروانه تاسیس
4. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع آثار صوتی
5. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
6. تصویركارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلي مدیر عامل
7. چاپ و ارائه آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی

G2B دولت به کسب و کارها