پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور پروانه تاسیس مراكز و موسسات تك منظوره تهیه، تولید و تكثیر آثار صوتی

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرایط مدیر عامل براي صدور مجوز:
1. داشتن سابقه فعالیت تخصصی در زمینه موسیقی که به تایید دفتر موسیقی برسد
2. داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
3. داشتن حداقل دیپلم متوسطه
توضيح:
دریافت پروانه فعالیت چهار ساله منوط به ارائه گزارشهای عملکرد شش ماهه و بررسي آن از طرف دفتر موسيقي مي باشد .جهت تمدید پروانه نيز ،ارائه گزارش عملکرد طی دوره توسط متقاضی ،الزامی است.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. نامه درخواست متقاضی
2. تقاضانامه شرکت- شركت نامه -
3. نامه از اداره ثبت شرکتها برای شرکت تک منظوره
4. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع آثار صوتی
5. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
6. تصویركارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلي مدیر عامل
7. چاپ و ارائه آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی
مدارك تكميلي:
1. آگهی تاسیس موسسه و شماره ثبت
2. گواهی عدم اعتیاد
3. گواهی عدم سوء پیشینه

G2B دولت به کسب و کارها