پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرایط مدیر عامل براي صدور مجوز:
1. داشتن سابقه فعالیت تخصصی در زمینه موسیقی که به تایید دفتر موسیقی برسد
2. داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
3. داشتن حداقل دیپلم متوسطه
4. نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر
شرایط مدیر فنی:
1. داشتن سابقه تخصصی در زمینه صدابرداری که به تایید دفتر موسیقی برسد
2. درصورتیکه مدیر عامل به عنوان مدیر فنی نیز باشد باید مستندات مربوط به سوابق صدابرداری خودرا ارائه دهد.
شرایط مدیر مسئول استودیو :
درصورتیکه مدیر مسئول استودیو ،فردی غیر از شخص مدیر عامل موسسه چند منظوره باشد ،استعلام از اداره بهداشت ،سجل کیفری و حراست جهت صدور گواهی های عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه و بررسي صلاحیت متقاضی ،از طریق اداره کل استان الزامی می باشد .
توضيح:
دریافت پروانه فعالیت چهار ساله منوط به ارائه گزارشهای عملکرد شش ماهه و بررسي آن از طرف دفتر موسيقي مي باشد .جهت تمدید پروانه نيز ،ارائه گزارش عملکرد طی دوره توسط متقاضی ،الزامی است.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. نامه درخواست متقاضی
2. اظهار نامه
3. نامه از دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری و تصویر پروانه تاسیس
4. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع صدابرداری آثار صوتی
5. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل و صدابردار
6. تصویركارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلي مدیر عامل
7. چاپ و ارائه آگهی تاسیس استودیو در روزنامه رسمی
8. ارائه تصویر برابر با اصل قرارداد بسته شده بین صدابردار و مدیر عامل استودیو

G2B دولت به کسب و کارها