پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور پروانة تاسیس مراكز تك منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرایط مدیر عامل براي صدور مجوز:
1. داشتن سابقه فعالیت تخصصی در زمینه موسیقی که به تایید دفتر موسیقی برسد
2. داشتن حداقل بيست و پنج سال سن
3. داشتن حداقل دیپلم متوسطه
شرایط مدیر فنی:
1. داشتن سابقه تخصصی در زمینه صدابرداری که به تایید دفتر موسیقی برسد
2. درصورتیکه مدیر عامل به عنوان مدیر فنی نیز باشد باید مستندات مربوط به سوابق صدابرداری خودرا ارائه دهد.
توضيح:
جهت تمدید پروانه ارائه گزارش عملکرد طی دوره توسط متقاضی، الزامی است.
دریافت پروانه فعالیت چهار ساله منوط به ارائه گزارشهای عملکرد شش ماهه و بررسي آن از طرف دفتر موسيقي مي باشد
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. نامه درخواست متقاضی
2. تقاضانامه شرکت- شركت نامه -
3. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع صدابرداری آثار صوتی
4. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل و صدابردار
5. تصویركارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلي مدیر عامل
6. ارائه تصویر برابر با اصل قرارداد بسته شده بین صدابردار و مدیر عامل استودیو
مدارك تكميلي:
1. آگهی تاسیس استودیو و شماره ثبت
2. گواهی عدم اعتیاد
3. گواهی عدم سوء پیشینه

G2B دولت به کسب و کارها