پرش به محتوای اصلی
آمار بازدید آمار بازدید
آمار بازدید
افراد آنلاین:
بازدید امروز:
بازدید تاکنون:
1401/05/27 شمسی

صدور مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه

نمایش موارد

فهرست خدمات سازمان

شرايط صدور مجوز:
1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2. مهجور نبودن وعدم ورشكستگي به تقلب و تقصير
3. نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و برخورداري از حسن شهرت
4. انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم
5. نداشتن اعتياد به مواد مخدر
6. داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن مرتبط با رشته هاي سينمايي و هنري
7. دارا بودن 27سال سن
8. صلاحيت علمي يا تخصصي يا تجارب كافي با موضوع فعاليت
9. داشتن امكانات كافي و مناسب به تشخيص وزارتخانه
توضيح:
جهت تمدید مجوز، ارائه گزارش عملکرد دوره توسط متقاضی ،الزامی است.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. تصوير شناسنامه از تمام صفحات- يك نسخه
2. چهار قطعه عكس جديد 4×3
3. تصوير گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا ارائه برگ معافيت دائم
4. تصوير آخرين مدرك تحصيلص يا معادل آن-مدرك كارشناسي يا بالاتر-
5. تكميل پرسشنامه مشخصات انفرادي
6. تكميل پرسشنامه درخواست تاسيس
7. نمونه كار- تصويري-
8. اساسنامه پيشنهادي منضم به صورت جلسه انتخاب اركان اصلي موسسه در 3 نسخه
مدارك تكميلي:
1. گواهي عدم اعتياد
2. گواهي عدم سوء پيشينه

G2B دولت به کسب و کارها