پرش به محتوای اصلی

صدور پروانة نمایش ویدئویی ویژه شبكة نمایش خانگی

عنوان خدمات صدور پروانة نمایش ویدئویی ویژه شبكة نمایش خانگی
آدرس وبگاه http://mojavezcinema.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط خاص براي صدور مجوز ندارد.
فهرست هزينه صدور مجوز براي برنامه ها:
1. مستند و كوتاه 100.000 ريال
2. داستاني بلند 200.000 ريال
3. سينمايي و سريال ايراني 500.000 ريال
4. سينمايي و سريال خارجي 1000.000 ريال

مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. تقاضاي كتبي با سربرگ و مهر و امضاء مدير عامل موسسه ويديو رسانه، شركت صوتي تصويري يا موسسه فرهنگي هنري
2. تكميل فرمهاي تقاضا -تايپ شده -
3. ارائه مجوز ساخت برنامه
4. درخصوص فيلمهاي داستاني ويدئويي مجوز نمايش از اداره كل نظارت و ارزشيابي
5. ارائه اصل فيش بانكي به حساب شماره 72 خزانه داري كل
6. ارائه اسناد مالكيت ويديويي برنامه
7. ارائه 10 نسخه كپي ويديويي DVD از برنامه
8. ارائه مجوز شعر و موسيقي در خصوص برنامه هاي موسيقيايياز دفتر شعر و موسيقي
9. ارائه تصوير كارت ملي متقاضي
10. تصوير اساسنامه شركت و تصوير پروانه فعاليت شركت
مدارك تكميلي:
1. گواهي عدم اعتياد
2. گواهي عدم سوء پيشينه

G2B دولت به کسب و کارها