پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

عنوان خدمات صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی
آدرس وبگاه https://e-rasaneh.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2G دولت به دولت
مخاطبین بخش دولتی
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط خاص براي صدور مجوز ندارد.
توضيح:
تمامي دستگاههاي دولتي براي چاپ آثار خود اعم از نشريه عمومي يا داخلي ،كتاب،جزوه ،بروشور ،پوستر و غيره بايد قبل از تشكيل پرونده و ارائه مدارك به مراجع متولي صدور مجوز چاپ ،اجازه استفاده از اعتبارات دولتي را از كميسيون انتشارات دولتي اخذ نمايند.
بديهي است دستگاههاي دولتي صرفاً در صورت موافقت اين كميسيون مجاز به ارائه مدارك و تشكيل پرونده به منظور اخذ مجوز چاپ اثر مورد نظر خواهند بود.
مدارك لازم براي صدور مجوز:
1. نامه درخواست از سوي بالاترين مقام مسئول دستگاه درخواست كننده با مهر و امضا ء
2. تكميل فرم ارزيابي ضرورت انتشار نشريات- فرم الف - يا فرم ارزيابي ضرورت انتشار ساير آثار چاپي- فرم ب- بر حسب مورد به همراه مهر و امضاء بالاترين مقام مسئول دستگاه درخواست كننده