پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز انتشار نشریه داخلی

عنوان خدمات صدور مجوز انتشار نشریه داخلی
آدرس وبگاه https://e-rasaneh.ir/
نام دستگاه اجرایی صدور پروانه انتشار نشریه و خبرگزاری
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت کسب و کار
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

شرايط مدير مسئول براي صدور مجوز:
1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2. پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي
3. عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير
4. دارا بودن حداقل 25 سال سن در زمان ارايه تقاضا
5. داشتن صلاحيت علمي درحد كارشناسي و يا پايان سطح دو در علوم حوزوي
6. عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي که موجب محروميت ازحقوق اجتماعي باشد
شرايط صاحب امتياز- شخصيت حقوقي- براي صدور مجوز:
1. مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد.
2. زمينه فعاليت نشريه مرتبط با زمينه فعاليت شخص حقوقي باشد
مدارك مورد نياز مدير مسئول براي صدور مجوز:
1. دوقطعه عكس پرسنلي سال جاري پشت نويسي شده و همانند
2. اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي
3. تصوير تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي
4. تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت - براي آقايان
5. فرم پرسش نامه تكميل شده
مدارك مورد نياز صاحب امتياز- شخصيت حقوقي- براي صدور مجوز:
1. تصوير اساسنامه يا قانون تشكيل شخصيت حقوقي
2. تصوير مجوز تأسيس يا پروانه فعاليت قانوني براي احزاب، تشكل هاي صنفي، انجمن ها و غيره
3. تصوير آگهي تاسيس و تغييرات در روزنامه رسمي
4. نامه بالاترين مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتياز با معرفي مدير مسئول نشريه
5. مجوز كميسيون انتشارات دولتي براي شخصيت هاي حقوقي دولتي
مدارك تكميلي:
1. اصل گواهي عدم سوءپيشينه براي مدير مسئول

G2B دولت به کسب و کارها