پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات حمایت از اختراعات و نو آوریها
آدرس وبگاه http://idea.moe.gov.ir/
نام دستگاه اجرایی وزارت نیرو
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم ارائه توضیحات مورد نیاز به همراه مستندات تائید کننده .
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مرتبط با حمایت از مخترعان و مبتکران
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

مخترعان و نوآوران ایده های خود را که مرتبط با حوزه آب و برق می باشد به وزارت نیرو منعکس می نمایند سپس موارد توسط واحدهای زیر مجموعه وزارت نیرو از منظر امکان پذیری فنی و اجرایی بررسی شده و درصورت تائید مورد حمایت قرار میگیرند.

1-دریافت طرح توسط دبیرخانه طرح های نوآورانه
2- بررسی مدارک دریافتی توسط
3- ارجاع به کمیته های تخصصی توسط دبیرخانه
4- نظرخواهی متخصصان و خبرگان موضوع و برگزاری جلسه‌ی کمیته تخصصی
5-بررسی نهایی طرح و در صورت تائید عقد قرارداد با شرکت بهره بردار