پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات حمایت از پژوهش های اولویت دار صنعت آب و برق
آدرس وبگاه http://trt.moe.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت نیرو
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم ارائه پروپوزال
قوانین و مقررات بالادستی ماده 52 قانون الحاق موادی به مقررات مالی دولت
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

اولویتهای تحقیقاتی وزارت نیرو در راستای وظایف تخصصی این وزارتخانه در بخشهای آب ، برق و آب و فاضلاب تعریف میشوند پژوهشگران از طریق کتاب، لوح فشرده و یا سایت اینترنتی عنوان تحقیقاتی مورد نظر را انتخاب مینمایند. اولویتهای تحقیقاتی به صورت شرکتی تقسیم بندی شده و پژوهشگران جهت اخذ آنها باید با مدیر تحقیقات شرکت مربوطه تماس حاصل نمایند.

1- انتخاب یک عنوان تحقیقاتی از کتاب اولویتهای تحقیقاتی وزارت نیرو یا فایل الکترونیکی آن و یا سایت اینترنتی
2- دریافت فرم پیشنهاد پروژه و تکمیل آن
3- داوری فرم پیشنهادی
4- اصلاح طرح پروژه در صورت نیاز
5- انعقاد قرارداد