پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ساماندهی پایگاههای اینترنتی
آدرس وبگاه samandehi.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی (مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی

گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی

مراجعه به سایت