پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. درخواست کتبی امام جماعت مسجد 2. کاربرگ ارزشیابی 3. کاربرگهای شماره یک الی شش 4. تکمیل فرم درخواست تایید نام کانون 5. اساسنامه تکمیل شده کانون 6. دو قطعه عکس- مدیر مسوول کانون- 7. تصویر شناسنامه مدیرکانون و هیات امنا 8. تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر کانون 9. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم مدیر کانون 10 . داشتن هرگونه سابقه در امور فرهنگی و هنری و پژوهشی و مدارک ایثارگری و جانبازی مدیرکانون مدارک تکمیلی: 1. گواهی عدم سوء پیشینه مدیرکانون
قوانین و مقررات بالادستی (ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه 1375/8/8و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ 75/11/29 مصوب وزیر ارشاد )
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

مجوز مرکز،موسسه،کانون و انجمن فرهنگی وهنری

1-اعلام درخواست تاسیس کانون
2-بازدید از محل توسط کارشناس دبیرخانه
3-تکمیل فرم ارزشیابی وکاربرگ شماره 1در صورت تایید محل

4-ارایه کاربرگ های شماره 2و 3و 4و 5 به امام جماعت جهت تکمیل در صورت تایید مکان کانون توسط کارشناس دبیرخانه
6-تکمیل کاربرگ 6 و معرفی مدیر کانون به نیروی انتظامی جهت تایید عدم سوء پیشینه در صورت تایید مدارک و فرمها
5-تکمیل کاربرگها و ارائه مدارک مورد نیاز به دبیرخانه
7-بررسی واعلام نظر

8-تکمیل فرم درخواست تایید نام کانون درصورت تایید عدم سوء پیشینه
16-تحویل مجوز به امام جماعت و اخذ رسید
12-صدور حکم مسئولیت برای مدیرمسئول کانون و اطلاع رسانی به کانون جهت شروع فعالیت
13-افتتاح حساب جاری دربانک تجارت و ارائه شماره حساب به دبیرخانه استان
14-اعلام شماره حساب به ستادعالی و امضای اول مجوز تاسیس توسط مدیرکل ارشاد استان
15-تایید نهایی و امضای دوم مجوز تاسیس توسط دبیر ستاد عالی به منزله صدور مجوز قطعی دوساله
17-دریافت مجوز