پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات مجوز تاسیس نگارخانه
آدرس وبگاه http://46.36.112.150/gallerylic/home.seam
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. تکمیل برگ مشخصات متقاضی و مشخصات نگارخانه 2. تصویر تمام صفحات شناسنامه 3. تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت 4. تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا هنری 5. شش قطعه عکس 6. پنج قطعه عکس از آثار هنری 7. کروکی و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه مکان نگارخانه 8. گواهی شرکت در نمایشگاهها و تقدیرنامه ها و سوابق هنری درصورت وجود مدارک تکمیلی 1. گواهی عدم اعتیاد 2. گواهی عدم سوء پیشینه
قوانین و مقررات بالادستی (به استناد بند 22 ماده2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه صدور اجازه تاسیس انحلال و نظارت بر فعالیت نگارخانه ها مصوب مورخ 1379/11/23 وزارت ارشاد)
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت

مجوز تاسیس نگارخانه