پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات پروانة مالکیت فیلم سینمایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت
مخاطبین (افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)
مدارک لازم مدارک لازم برای صدور مجوز: 1. فیش 500,000 ریالی به حساب 72 به نام خزانه داری کل 2. خلاصه داستان 3. تکمیل فرم بازبینی 4. ارائه اصل پروانه ساخت 5. تیتراژ اول و آخر فیلم روی کاغذ A4 پرینت شده 6. یک نسخه فیلم
قوانین و مقررات بالادستی (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده 21 قانون حمایت از حقوق مولفان ؛ مصنفان و هنرمندان مورخ 1348/9/3 و آیین نامه اجرایی آن به شماره 50070 مورخ 50/10/6 مصوبه هیئت وزیران)
هزینه خدمت مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 72 خزانه داری جهت طرح پرونده درشورا
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت مراجعه حضوری

پروانه ساخت، مالکیت و نمایش فیلم

1-ارائه درخواست به همراه مدارک
2- ثبت درخواست
3-شکیل پرونده وارائه به شورا همراه با صورتجلسه
4-بررسی و اعلام نظر برای صدور پروانه مالکیت فیلم
5-بررسی و دستور اقدام دبیرشورای پروانه نمایش درصورت تایید شورای بازبینی
6- فیتاژ کردن فیلم
7-تبدیل فیلم به دقیقه
8-صدور پروانه مالکیت فیلم
9- ثبت و ارائه پروانه
10-دریافت پروانه مالکیت فیلم