پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات واگذاری اولویت دفن در امامزادگان
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین و بخش نامه داخلی اوقاف به شماره 1083984/93 مورخ 8/11/93
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

با توجه به اینکه در بسیاری از امامزادگان و در جوار ایشان قبوری جهت واگذاری وجود دارد.و با توجه به علاقه مردم که میخواهند پس از مرگ در جوار این بزرگواران باشند نیاز به ارائه این خدمات در دنیای مجازی ضرورت پیدا میکند که بتوان با دیدن نقشه قبور و در صورت وجود قبر ، بدون حضور ، مکان خود را انتخاب نموده و بصورت آن لاین خرید نمود.
زیرخدمت ندارد.