پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات برگزاری مسابقات ملی و بین المللی قرآن کریم
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نام دستگاه مادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی بخشنامه معاون اول رئیس جمهور با موضوع آئین نامه ستاد عالی مسابقات قرآنی کشور به شماره 4124-75/م مورخ 9/7/75 ماده 5 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با موضوع توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه 634 شورای عالی انقلاب فرهنگ
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

با توجه به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه متولی برگزاری مسابقات در سطح استانی،کشوری و بین المللی میباشد ابتدا از مرحله شهرستان مدارک افراد بصورت الکترونیکی اخذ و آزمون جهت ورود نیز بصورت الکترونیکی گرفته میشود و در صورت به حد نصاب رسیدن در مسابقات شهرستان به مسابقات کشوری و بین المللی راه پیدا میکند و همه سوابق آنها نیز در سیستم ثبت گردیده و در سال نیز میتواند اطلاعات کارنامه خود را مشاهده نماید.
زیرخدمت ندارد