پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی (12052370000)

عنوان خدمات صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی (12052370000)
آدرس وبگاه hes.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز خدمت سرباز-هیات علمی در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین مردم
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

تامین هیات علمی دانشگاهها

G2B دولت به کسب و کارها