پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات دانشی مبتنی بر داده و اطلاعات حوزه عتف
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دستگاههای ستادی و اجرایی کشور سازمان‌های خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی
مدارک لازم تعریف اقلام داده و اطلاعات موردنیاز
قوانین و مقررات بالادستی آیین نامه‌ها و اسناد مربوط به دولت الکترونیکی و تعامل‌پذیری دستگاه‌های اجرایی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی( مانند وبگاه دستگاه)

در این خدمت، با استفاده از داده و اطلاعات تجمیع شده از دانشگاهها و سازمانهای وابسته، داده ، اطلاعات و دانش مبتنی بر آن در اختیار دستگاههای ستادی و اجرایی کشور، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگیرد.
این خدمت، در حال حاضر درحال طراحی و پیاده سازی می باشد

1. گرداوری اطلاعات از مبادی مربوطه نظیر دانشگاه‌ها، سازمان سنجش و ...
2. پاکسازی و خوشه بندی مستمر اطلاعات
3. ارایه خدمات برخط به متقاضیان حسب درخواست