پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات صدور شناسنامه زنبورداری
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین زنبورداران
مدارک لازم 1.اصل شناسنامه.
قوانین و مقررات بالادستی شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و ماده 14 قانون نظام جامع دامپروری ( در ارتباط با کوچ)
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است