پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده ها و خوراک دام و طیور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین دامداران
مدارک لازم مدارک شناسایی – پروانه بهره برداری و ظرفیت دام موجود
قوانین و مقررات بالادستی مصوبات ستاد تنظیم بازار
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

سیاستگذاری – تنظیم دستورالعمل و تعیین سهمیه جهت توزیع نهاده های دامی از جمله سبوس ، بلوک خوراک آماده دام و جوش شیرین و نظارت بر توزیع