پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی
آدرس وبگاه www.sanadab.maj.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران بخش کشاورزی
مدارک لازم درخواست کتبی، معرفی نماینده متقاضیان حسب مورد ،تائیدیه نماینده بودن فرد مورد نظر متقاضیان از شورای اسلامی روستا یا مرکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان ،اسناد مالکیت زمین (ارائه مدارک برای یک مرتبه کافی است)
قوانین و مقررات بالادستی سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در بخش آب، بند 8 سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب، ماده 11 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و آئین نامه اجرایی ماده مذکور، ماده 26 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مواد 140، 141 و 1
هزینه خدمت رایگان
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی (اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

تعیین نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری محصولات زراعی و باغی