پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات بانکی -سرمایه درگردش و بلند مدت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین بهره برداران حوزه باغبانی
مدارک لازم افراد حقیقی : شناسنامه، کارت ملی افراد حقوقی : ثبت شرکت،مدارک موسسین شرکت، طرح توجیهی فنی و اقتصادی
قوانین و مقررات بالادستی کلیه مقررات ارائه تسهیلات بانکی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

تسهیلاتی است که به منظور انجام امور تولیدی واحدهای تولیدی از طریق بانک در مقاطع زمانی کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می گردد.

1- ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات سرمایه در گردش حوزه باغبانی
2- ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بلندمدت در حوزه باغبانی (مکانیزاسیون، توسعه، اصلاح، جایگزینی، بهبود کیفیت و ...)