پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی
نام دستگاه مادر وزارت جهاد کشاورزی
نوع خدمت
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قانون نظام جامع دامپروری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

آموزش و نظارت برفعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی