پرش به محتوای اصلی

حمایت مشاوره ای و مالی جهت هدایت شغلی و ایجاد کاریابی تخصصی دانشگاهی

عنوان خدمات حمایت مشاوره ای و مالی جهت هدایت شغلی و ایجاد کاریابی تخصصی دانشگاهی
آدرس وبگاه https://industry.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین پزوهشکران
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

حمایت از دانشگاهها در جهت ایجاد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

G2B دولت به کسب و کارها