پرش به محتوای اصلی

صدور گواهینامه طرح های برگزیده صنعتی دانشگاه های کشور

عنوان خدمات صدور گواهینامه طرح های برگزیده صنعتی دانشگاه های کشور
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی