پرش به محتوای اصلی

پایش و رتبه بندی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور

عنوان خدمات پایش و رتبه بندی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور
آدرس وبگاه https://industry.msrt.ir
نام دستگاه اجرایی پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین پزوهشکران
رویداد خدمت آموزش
نحوه شروع خدمت تقاضای گیرنده خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

پایش و بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی پس از فارغ التحصیلی

G2B دولت به کسب و کارها