پرش به محتوای اصلی

حمایت مالی از پروژه های مشترک حوزه عتف با صنایع و دستگاههای اجرایی

عنوان خدمات حمایت مالی از پروژه های مشترک حوزه عتف با صنایع و دستگاههای اجرایی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی