پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت
مخاطبین مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
مدارک لازم تصویرمدارک دانشگاهی،تصویرگواهی سابقه کارباذکرسمت وزمان شروع وخاتمه یاادامه همکاری،تصویرشناسنامه،کارت ملی،نظام وظیفه (ویژهآقایان)،عکس پرسنلی وتکمیل فرم ثبت نام وگواهی عدم سوءپیشینه کیفری به استنادآیین نامه مشاوران حفاظت فنی وخدمات ایمنی ودستورالعمل اجرایی
قوانین و مقررات بالادستی فراینداعطای پروانه صلاحیت فنی به مشاوران براساس آیین نامه مشاوران حفاظت فنی وخدمات ایمنی مصوب شورایعالی حفاظت فنی میباشد.
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی(جهت احراز اصالت مدرک)

صدور پروانه کار برای مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

1مراجعه به درگاه اینترنتی و ثبت نام در آزمون سالانه 2-برگزاری آزمون ملی برای مشاوران حفاظت فنی 3-جمع بندی نتایج آزمون 4- صدور پروانه صلاحیت حرفه ای