پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات سرویس های کدگذاری سلامت
آدرس وبگاه http://Paygah.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین کاربران حوزه سلامت
مدارک لازم دریافت اطلاعات هویتی فرد ، تماس و تصویر اطلاعات محل خدمت برای ثبت نام ، به جهت استفاده از همه امکانات سامانه
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

ابلاغ استانداردها و کدگذاری وشناسه های حوزه سلامت

ثبت نام و ارائه اطلاعات هویتی ، شغلی و تماس در سامانه
دریافت اطلاعات سیستم های کدگذاری و شناسه های حوزه سلامت