پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور،تمدید پروانه موسسات سلامت
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مردم و موسسات خصوصی و غیر دولتی در حوزه درمان
مدارک لازم 1.کارت ملی 2.شناسنامه 3. شناسنامه اطلاعات هویتی فرد 4. گواهی عدم اعتیاد از آزمایشگاه مرجع 5. گواهی هدم سوءپیشینه انتظامی برای پزشکان 6. گواهی دوره های مهارت های مورد نیاز بر اساس نوع موسسه درخواست تاسیس داده شده 7. تصویر پروانه مطب 8. مدرک تحصیلی یا دانشن
قوانین و مقررات بالادستی به استناد ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 64 و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 65 هیئت محترم وزیران و اصلاحات سال 66 و بندهای 11و 12و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 67
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی

صدور پروانه بهره برداری و مسئول فنی کلیه موسسات پزشکی و خدمات بهداشت درمانی در بخش خصوصی و غیر دولتی

صدور پروانه موسسات پزشکی 2- تمدید پروانه موسسات پزشکی 3- ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی4- اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی5- لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم