پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات آموزش مستمر جامعه پزشکی
آدرس وبگاه http://www.emcri.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانش آموختگان گروه پزشکی
مدارک لازم عضویت در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی
قوانین و مقررات بالادستی مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون آموزش مداو م جامعه پزشکی ، آیین نامه اجرای هیات دولت ، مصوبات شورای عالی آموزش مداوم جامعه چزشکی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

به روز رسانی اطلاعات دانش آموختگان گروه پزشکی به منظور ارائه خدمات مطلوب به جامعه