پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور کارت بهداشت
آدرس وبگاه http://markazsalamat.behdasht.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نام دستگاه مادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین اماکن در ارتباط با مواد غذایی
مدارک لازم چک لیست های بازرسی
قوانین و مقررات بالادستی در راستای اجرای مواد 39 و 40 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 18/3/92، دستورعمل صدور کارت بهداشت برای متصدیان و کارکنان مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی ،آشامیدنی، آرای
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی- اینترنتی- پیام کوتاه (مانند وبگاه دستگاه)-(پیام کوتاه) غیرالکترونیکی (نبود زیرساخت ارتباطی مناسب)

نظارت و بازرسی های بهداشتی بر مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی ، رستوران ها ، هتل ها و مهد کودک ها

صدورکارت بهداشت
واگذاری به دفاتر پیش خوان دولت