پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات بازرسی
آدرس وبگاه http://www.mefa.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین افراد حقیقی و حقوقی
مدارک لازم اسناد و مدارک مرتبط با درخواست یا شکایات
قوانین و مقررات بالادستی قانون دیوان محاسبات، قانون تخلفات اداری
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-اینترنتی(مانند وبگاه دستگاه) - (ارسال پستی)

در بخش بازرسی پس از دریافت شکایات و گزارشات درخصوص عملکرد دستگاه های تابعه و بررسی موضوع و تهیه طرح بازرسی با مراجعه حضوری بازرسان به دستگاه مربوطه و بررسی میدانی اسناد و مدارک و مصاحبه با اشخاص مطلع نسبت به بررسی گزارش ارسالی اقدام می گردد که نهایتا بررسی های انجام شده به جمع بندی و ارائه گزارش بازرسی به مقام مافوق می انجامد.