پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات پرداخت حق الکشف کالا وارز و استرداد وجوه اشتباه واریزی
آدرس وبگاه http://khazaneh.mefa.gov.ir
نام دستگاه اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی
نام دستگاه مادر وزارت امور اقتصادی و دارایی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعزیرات حکومتی، ناجا ،سازمان اطلاعات،سپاه پاسداران،شرکت دخانیات ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی
مدارک لازم 1- اصل درخواست و امضا ذیحساب و یا مقام مجاز دستگاه 2-ارسال حکم قضایی و تاییدیه گمرکات استانی
قوانین و مقررات بالادستی 1-ماده 49 قانون محاسبات عمومی 2- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قدیم وجدید 3–قانون تعزیرات حکومتی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(سایر(باذکرنحوه دسترسی)اتوماسیون اداری)

در اجرای قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مرحله نخست وجوه حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به حساب 515 خزانه واریز می گردد سپس با درخواست ذیحسابی سازمان مذکور هر سه ماه یکبار 90%مبلغ فوق الذکر به حساب712 خزانه جهت پرداخت سهام کاشفین پرونده های مربوط به قانون قدیم قاچاق والباقی بابت کارمزد فروش اموال منقول و غیر منقول واریز می شود. در مرحله بعد با دریافت و بررسی درخواست گمرک به عنوان متولی اصلی و با داشتن حکم قضایی به نسبتهای مشروحه سهم کاشفین را پرداخت مینماید واریز 10% به حساب 844-واریز40% به حساب 802دولت_ واریز 47% به حساب 889 جهت پرداخت به سازمان های کاشف- 3%به حساب گمرک
درصورت اشتباه واریزی با داشتن حکم قضایی و درخواست گمرک استان و گمرک ایران نسبت به استرداد وجه و اشتباه واریزی گمرک اقدام می گردد. در این فرآیند-پرداخت مابه التفاوت کالا و ارز و استرداد وجه به سازمان تعزیرات حکومتی یا سایر دستگاههای کاشف یا خود گمرک، اقدام خواهد شد.
(با تغییر قانون قاچاق در3/10/92 فرآیند پرداخت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ماده 77 قانون انجام میگیرد که البته با توجه به قدیمی بودن اکثر پرونده ها هنوز از قانون قدیم استقاده می شود.)

1-دریافت درخواست وجه ،بررسی و تطابق با صورتحساب بانک مرکزی
2- واریز وجه به حساب 712
3- دریافت و بررسی درخواست اجرای سهام کاشفین و انجام عملیات حسابداری
4- واریز وجه به حساب کاشفین به میزان نسبتهای معین