پرش به محتوای اصلی

حمایت مالی از برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری دانشگاهی

عنوان خدمات حمایت مالی از برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری دانشگاهی
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی صدور مجوز و حمایت از تشکل ها و فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و سیاسی و مذهبی دانشجویی
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی