پرش به محتوای اصلی

صدور مجوز تعیین دبیر جشنواره بین المللی تئاتر

عنوان خدمات صدور مجوز تعیین دبیر جشنواره بین المللی تئاتر
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت
مخاطبین
رویداد خدمت
نحوه شروع خدمت
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی