پرش به محتوای اصلی

برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی

عنوان خدمات برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی
آدرس وبگاه https://www.farhangimsrt.ir
نام دستگاه اجرایی برگزاری رویداد های فرهنگی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
نام دستگاه مادر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نوع خدمت G2C دولت به مردم
مخاطبین دانشجویان
رویداد خدمت آموزش, کسب و کار
نحوه شروع خدمت تشخیص دستگاه, فرا رسیدن زمان مشخص
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی

برگزاري جشنواره بينالمللي تئاتر و شناسایي دانشجویان نخبه و برتر در حوزه تئاتر دانشگاهي و حمایت از آنان