پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات مدیریت امور پژوهشسراهای وزارت آموزش و پرورش
آدرس وبگاه
نام دستگاه اجرایی وزارت آموزش و پرورش
نام دستگاه مادر وزارت آموزش و پرورش
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی قوانین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش - سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)

یکی از حوزههایی که وظیفه ایجاد بسترهای مناسب انجام موضوعات تحقیقاتی و آموزشی را جهت افزایش سطح علمی دانش اموزان تا مرحله انجام کامل تحقیق یا اختراع یا مواردی علمی از این نوع را دنبال می کند پژوهشسرا ها می باشند که در صورت مدیریت صحیحی و تجهیز مناسب و ساماندهی و مدیریت مناسب آنها می تواند بستری مناسب برای شکوفایی عملی و پژوهشی دانش اموزان باشد .

1 . شناسایی و هدایت دانش اموزان و علاقه مندان مستعد به علوم و دانش های مختلف
2 . تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش و تحقیق و فعالتیهای عملی و علمی
3 . تامین زمینه های شکوفایی دانش اموزان
4 – کمک جهت ثبت مقالات ،‌پژوهشها ، تحقیقات و اختذاعات دانش آموزان
5 – مدیریت جلب حمایت خدمات کمکی برای اجرایی شدن و صنعتی شدن طرحها و تحقیقات و اختراعات دانش آموزان و معلمان
6 . مدیریت آموزشی و پژوهشی