پرش به محتوای اصلی

فهرست خدمات سازمان

عنوان خدمات انعقاد قرارداد و بررسی پرونده های بیمه تکمیلی مشترکین صندوق
آدرس وبگاه http://www.cspfiran.com
نام دستگاه اجرایی صندوق بازنشستگی کشوری
نام دستگاه مادر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین مشترکین صندوق
مدارک لازم لیست اسامی ( فایل یا کتبی ) توسط دستگاه
قوانین و مقررات بالادستی بخشنامه سازمان
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت غیر الکترونیکی

در ابتدای هر سال قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه گر انعقاد گردیده و سپس اطلاعات بیمه شدگان از دستگاه اجرائی دریافت و در سیستم اصلاح می گردد.

1-انتخاب شرکت بیمه گر و انعقاد قرارداد
2- تهیه دستورالعمل و ابلاغ به دستگاههای اجرائی
3- اعمال اطلاعات اصلاحی بیمه شدگان در سیستم