پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات سرویس پست یافته
آدرس وبگاه http://dpli.ir/OgHpUO
نام دستگاه اجرایی شرکت پست ج.ا.ا
نام دستگاه مادر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین همه گروه های جامعه(کلیه اشخاص حقسقس و حقوقی متقاضی)
مدارک لازم
قوانین و مقررات بالادستی
هزینه خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی-ارسال پستی

اسناد ومدارک و سایر اوراق باارزشی که توسط افراد جامعه یافته شده و به پست تحویل می گردد(یا درداخل صنادیق پستی انداخته می شود)، توسط پست جمع آوری ودر سامانه مربوطه ثبت،بایگانی و مدیریت می گردد. افرادی که مدارک ایشان مفقود گردیده می توانند با مراجعه به سامانه پست یافته به نشانی https://postyafteh.post.ir و پرداخت هزینه مربوطه، مدارک خود را تحویل یا درخواست ارسال آن به نشانی خود را بدهند.

به شرح زیر میباشد: 1-جمع آوری وبایگانی مدارک پیداشده 2-اختصاص کدمدرک دربانک اطلاعاتی 3-درج مشخصات واطلاعات اسناد یافته شده درسامانه مربوطه 4-تحویل اسناد به صاحب آن