پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان داناب
آدرس وبگاه http://danab.wrm.ir/
نام دستگاه اجرایی شرکت های آب منطقه ای
نام دستگاه مادر وزارت نیرو
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین دانش آموزان، معلمان و مربیان، اولیاء دانش آموزان
مدارک لازم توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش
قوانین و مقررات بالادستی توافقنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش
هزینه خدمت 100,000
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی(اینترنتی)غیرالکترونیکی(سایر:نبود سیستم یکپارچه ارائه آموزش الکترونیکی)

برنامه ریزی آموزشی و ارزیابی طرح فرهنگ سازی مدیریت منابع آب در میان دانش آموزان

شناسایی مخاطبان طرح طراحی ارکان طرح تبیین الزامات اجرایی طرح طراحی چارچوب و فرایند اجرای طرح محاسبه شاخص­ها و تعیین هزینه ها و اعتبارات به تفکیک استان­ها تعیین برنامه زمان بندی طرح تعیین شرایط گزینش مشاوران استانی تعیین شرح وظایف مشاور ان استانی ارتباط موثر با وزارت آموزش و پرورش از طریق تسهیل در عقد موافقت­نامه با ادارات کل آموزش و پرورش استان­ها راهبری و آموزش شرکت­های مشاور استانی تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی( پیگیری امور اجرایی در سطح ستاد و استان­ها در طول مدت اجرای طرح، برگزاری جلسات دوره­ای در سطح ستاد با حضور ارکان مرتبت، بازدیدهای نظارتی از روند اجرای طرح در استان­ها، طراحی نظام ارزشیابی از دانش­آموزان، اخذ گزارش­های استانی و بررسی و ارائه راه حل درخصوص رفع چالش­ها و موانع، تدوین نظام ناجیان آب، ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت­های برتر در اجرای طرح)