پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات تائید اسناد کنسولی، تجاری، وکالتنامه و گواهی‌ها
آدرس وبگاه http://dpli.ir/ZlUBKN
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است
مدارک لازم 1. اصل و فتوکپی شناسنامه و یا گذرنامه ایرانی 2. اصل اسناد تجاری که به تائید اتاق بازرگانی یا وزرات خارجه محل رسیده است3. مدارک بیمارستانی ممهور به مهر بیمارستان مربوطه و مدارک صادره توسط پزشکان با تأیید اطاق پزشکان ویا اداره بهداشت محل
قوانین و مقررات بالادستی بخشنامه های معاونت کنسولی وزارت امورخارجه
هزینه خدمت متغیر تماس با دستگاه ارائه دهنده خدمت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه))غیر الکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)

مواردی نظیر :1. تائید وکالتنامه و گواهی امضاء اتباع ایرانی در خارج از کشور توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی جهت ارائه به مراجع و سازمان های داخل2. تائید مدارک پزشکی 3. تائید اسناد تجاری شامل گواهی مبدآو فاکتور و گواهی های بهداشتی صادره مقامات کشور پذیرنده 4. نصب قیم و امین موقت در نمایندگی ها

• آگهی و ثبت نام داوطلبان