پرش به محتوای اصلی

عنوان خدمات صدور گواهی عدم سوءپیشینه
آدرس وبگاه http://dpli.ir/zktkML
نام دستگاه اجرایی سرکنسولگری های ج.ا.ایران در خارج از کشور
نام دستگاه مادر وزارت امور خارجه
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2C)
مخاطبین عموم مردم
مدارک لازم 1. اصل شناسنامه، گذرنامه و کارت شناسائی ملی متقاضی2. تکمیل فرم های مربوطه
قوانین و مقررات بالادستی بخشنامه های معاونت کنسولی
هزینه خدمت بر اساس تعرفه های کنسولی مصوب هیات محترم دولت
شماره حساب (های) بانکی
پرداخت بصورت الکترونیک دارد
مرحله ارائه خدمت الکترونیکی( ارسال پستی)غیرالکترونیکی (جهت احراز اصالت فرد)-(جهت احراز اصالت مدرک)

توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

1- درخواست و تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضی 2- ارسال مدارک فوق الذکر به مرکز 3- ارسال مدارک به پلیس بین الملل ناجا 4- در صورت صدور گواهی عدم سو پیشینه، اصل گواهی به نمایندگی تقاضا کننده جهت تحویل به متقاضی ارسال می شود.